Tuyệt đối an toàn theo tiêu chuẩn Quốc tế và phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam: An toàn về gỗ nguyên liệu, An toàn về sơn, An toàn về tính chất cơ lý, An toàn cho trí lực của trẻ